Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này của website: 123didulich.com áp dụng cho các hoạt động của 123didulich.com mà chúng tôi cung cấp thông qua trang 123didulich.com của chúng tôi (gọi chung là “Dịch Vụ”). Chính Sách Bảo Mật này quy định các chính sách và quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của từng khách truy cập hoặc người sử dụng Dịch Vụ (“bạn”, “của bạn”, hoặc “Người Dùng”). 
 
Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này. Việc bạn sử dụng và/hoặc đăng ký sẽ cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với Chính Sách của chúng tôi và sự đồng ý hoàn toàn của bạn đối với phạm vi và các mục đích của chúng tôi trong việc sử dụng, xử lý và thu thập thông tin cá nhân của bạn như được mô tả tại đây. Nếu bạn không thể đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. 

Thông tin cá nhân và thông tin đăng ký

Khi bạn lần đầu tiên truy cập vào Dịch Vụ, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một hồ sơ Người Dùng và thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để tạo hồ sơ Người Dùng. Khi bạn tạo một tài khoản để sử dụng Dịch Vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin như địa chỉ email, mật khẩu, số điện thoại, ngày sinh và một số thông tin khác.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập như thế nào

Nhìn chung, chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập từ bạn và về bạn để cung cấp và vận hành các Dịch Vụ, phản hồi các yêu cầu của bạn, và cung cấp Dịch Vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ và sử dụng thông tin trong lãnh thổ Việt Nam và/hoặc ở nước ngoài để:
• Điều chỉnh những thông tin mà chúng tôi có thể gửi hoặc hiển thị đến bạn, đề xuất các tùy chỉnh về vị trí và mặt khác để cá nhân hóa những trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.
• Gửi cho bạn những thông báo, thông tin Dịch Vụ mới và các email liên lạc của chúng tôi. 
• Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn việc gửi thư rác hoặc các hành vi không được phép hoặc bất hợp pháp khác.
• Hiểu rõ hơn về cách thức Người Dùng truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, đều trên cơ sở tổng hợp và cá thể hóa, nhằm cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi và đáp ứng được những mong muốn, sở thích của Người Dùng, và cho các mục đích nghiên cứu và phân tích khác.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ nội dung nào về các vấn đề bảo mật của Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc muốn gửi khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: Tại đây

Thay đổi Chính Sách này

Chính Sách này hiện được áp dụng kể từ Ngày Có Hiệu Lực được nêu ở trên. Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này tùy từng thời điểm, vì vậy xin hãy đảm bảo việc kiểm tra định kỳ Chính Sách này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đã được ban hành của Chính Sách này cấu thành sự đồng ý và chấp thuận hoàn toàn của bạn đối với Chính Sách đã được cập nhật đó.